logoOulunliikenne.fi

Käyttöohje

Reitin haku

Reitin lähtöpaikan ja määränpään voi osoittaa kartalta tai syöttää tekstinä sivun vasemman reunan kenttiin. Tekstivaihtoehdossa käyttäjälle ehdotetaan mahdollisia valintoja kolmen merkin kirjoittamisen jälkeen. Palvelu tunnistaa katuosoitteet ja paikannimet. Kartalta osoitettaessa haetaan klikkauskohtaa lähinnä sijaitseva osoite. Mikäli klikkauskohdan läheisyydestä ei löydy katuosoitteita, näytetään valitun pisteen koordinaatit. Haku käynnistetään Hae-painikkeella.

Osoitehaku
Valinta kartalta

Kauttakulkupisteiden lisääminen

Reitin lähtöpaikan ja määränpään välille on mahdollista lisätä kauttakulku- eli välipisteitä. Välipiste lisätään klikkaamalla kartalta kohtaa, johon välipiste halutaan sijoittaa. Karttaa klikkaamalla aukeaa valikko, josta on lähtöpaikan ja määränpään lisäksi mahdollista lisätä reitille yhdestä viiteen kappaletta välipisteitä. Välipisteet ovat numeroituja ja niiden kautta kuljetaan numerojärjestyksessä. Välipistettä voidaan siirtää kartalla merkitsemällä se kartalla uuteen kohtaan. Uusi reitti lasketaan napsauttamalla Hae-painiketta. Välipisteen voi poistaa reitiltä kokonaan valitsemalla ”Poista” valikosta ko. pisteen kohdalta.

Kulkumuoto

Alasvetovalikosta voi valita kulkumuodoksi pyöräilyn tai kävelyn. Kulkumuodon oletuksena on pyöräily.

Reitin laskenta

Oletuksena tarjotaan suorinta reittiä ilman painotuksia. Suorin reitti -vaihtoehto käsittelee kevyen liikenteen väyliä ja katuja samanarvoisina. Alasvetovalikosta voi valita kevyen liikenteen väyliä, asfalttipäällysteisiä väyliä tai sorapintaisia väyliä suosivan reititystavan.

Hakutulos

Reitti näytetään kartalla, lisäksi kerrotaan reitin pituus ja laskennallinen matka-aika tekstimuodossa. Karttaesityksessä eri väylätyypit on erotettu värisävyillä. Käytössä olevat luokat ovat päällystetty väylä, päällystämätön väylä ja katuverkossa kulkeva osuus. Osalle teistä ei tietokannassa ole päällystetietoa, nämä näytetään omalla värillään. Matka-aikaan voi vaikuttaa muuttamalla nopeuden haluamakseen.

Reitin tulostaminen

Koko reitin voi tulostaa osiin pilkottuna sivun oikean yläreunan tulostustoiminnolla. Reitti pilkotaan osiin siten, että tulosteessa kaksi tarkimman tason karttakuvaa mahtuu yhdelle A4-paperille. Mikäli haettu reitti on pitkä, karttakuvia saattaa olla paljon. Tulostusikkunassa voi sulkea osan karttakuvista turhan paperinkulutuksen välttämiseksi.

Selainvaatimukset

Käyttöliittymän olennaisin osa on Ajax-teknologiaan perustava karttanäyttö, joten palvelun käyttö on mahdollista vain kohtuullisen uusilla selaimilla. Toimivuus on testattu Internet Explorer-, Firefox-, Opera- ja Safari-selainten uusilla versioilla.

Karttasymbolien selitykset

Reitti

icon = Reitin alkupiste

icon = Reitin loppupiste

icon = Reitin kauttakulku- eli välipiste

icon = Pyörätie (päällystetty)

icon = Pyörätie (sora)

icon = Pyörätie, jolle ei ole päällystetietoa lähdeaineistossa.

icon = Katuverkkoa pitkin kulkeva osuus

icon = Reitti linnuntietä pitkin (paikka osoitettu väylästön ulkopuolelle)

icon = Lautalla kuljettava osuus

Pyöräilyn ja kävelyn reittiopas © CGI