logoOulunliikenne.fi
Anvisningar för sökning
Du kan söka din rutt genom att peka avgångsplats och destination på kartan eller genom att mata in adresserna i tjänsten.
Intressanta mål
Vinterunderhållet
Rutter
Resplan för cycling och gång © CGI

Energiförbrukning för gång och cykling

Den personliga energiförbrukningen har beräknats enligt följande: cykling (15 km/h) förbrukar 25 kcal / 105 kJ per kilometer och gång (5 km/h) förbrukar 50 kcal / 209 kJ per kilometer (då personens vikt är 70 kg). Man har uppskattat ett en bit choklad (10 g) innehåller 52 kcal (216 kJ) energi.

Kaloriförbrukningsmängderna har fåtts från UKK-institutet.